Psykologisk behandling

Diagnosen er kun den halve historie – dine symptomer er meningsfyldte signaler der inviterer dig til at blive en bedre version af dig selv!

Hvad er psykologisk behandling?

Et typisk psykologisk behandlingsforløb varer over 4-10 gange med sessioner ugentligt eller hver fjortende dag.

Oftest starter vi med en præcisering af problemet. “hvornår og hvordan opstår det og er særligt udfordrende?”. Dette efterfølges af videnstilegnelse om problemets natur, strategiske øvelser og hverdagseksperimenter der fører til lindring.

Et forløb eller en enkelt samtale kan til tider være alt der skal til! Oftest er et forløbs effektivitet dog direkte forbundet med den indsats man ligger i hverdagen mellem sessionerne.

Det psykoterapeutiske mål

”Lykken er ikke at finde i nydelse eller et smertefrit liv. Lykken er sindsro, som er evnen og kapaciteten til at være fuldt ud tilstede med alt livet bringer.”

Groft set er en psykologisk behandling en fælles undersøgelse af en psykisk udfordring. Denne giver dig klarhed over de mekanismer der vedligeholder udfordringen og en synlig vej ud.

Dette efterfølges af nye strategier og øvelser der hjælper dig til at: 1) mestre dit sind, tanker og følelser 2) stå stærkere i dig selv 3) opleve stærkere nærvær i dine relationer, og ikke mindst 4) handle engageret på de ting du finder værdifulde i livet.

Processen afrundes på en måde, hvor du opnår større selvindsigt, samt kompetencer i at mestre dig selv. Disse indsigter og teknikker bliver selvforstærkende, så du, på egen hånd i fremtiden nemt håndterer udfordringer og smertefulde tilstande.

Læs mere
Kontakt mig for psykologisk behandling

Perspektivskiftet på symptomer

Fra ”Gå væk!” → ”Hvad fortæller de om mig selv?”

Evnen til at acceptere livet, også når det præsenterer sig fra sin mest smertefulde side, er den vigtigste forudsætning for et sundt og meningsfyldt liv. Det du oplever har et vigtigt budskab du ikke ønsker ”bare” at slippe af med før du har forstået det fuldt ud!

Det første skridt på den psykoterapeutiske rejse, er en ændring i den forståelse mange har om deres symptomer på psykisk lidelse. I 90% af tilfælde henvender folk sig til en psykolog for at få redskaber til at slippe af med deres symptomer. Dette er logisk fordi vi ofte kommer til at sammenligne psykisk lidelse med fysiske og kropslige sygdomme.

Selvfølgelig er redskaber og teknikker en vigtig del af udviklingen mod en lidelsesfri eksistens, men det er kun den halve historie.

Lad mig illustrere hvorfor symptomer skal ses som meningsfyldte med et lidt grovkornet eksempel:

Læs mere

Psykologiske redskaber

Instrumenter til nysgerrig udforskning og optimal selv-regulering

De første redskaber er accept og nysgerrighed på din indre oplevelse – herefter arbejder vi med teknikker og metoder der forbedrer din evne til at rumme og regulerer dit indre, så du kan blive den helt unikke og autentiske personlighed kun du inderst inde er!

Det starter med, at vi kultiverer en nysgerrighed på det meningsfyldte i vores indre oplevelser og kapaciteten til at være fuldt ud med dem. Herfra kan vi virkelig høste frugterne af de teknikker der udvikler vores psykiske robusthed og fleksibilitet.

Meget af det arbejde vi laver i en psykologisk behandling handler om:

  1. Tilegne sig færdigheder der forbedrer din evne til at mærke, forstå og rumme dine indre oplevelser.
  2. Koble disse strategisk med meningsfyldte handlinger der bedst understøtter dig i din unikke livssti og de valg du træffer.

Det kan eksempelvis være:

  • Øget selvindsigt gennem ny psykologisk viden og optræning i at sanse krop og følelser, så du nemmere, mere direkte og modigt kan handle på det vigtige og værdifulde.
  • Teknikker der forbedre din evne til at regulere angst- og stress niveau.
  • Kompetencer i Mindfulness: der istandsætter dig til at skrue ned for tempoet, distancere dig fra myldrende tænkning, ikke tro på indre negative selvbeskrivelser samt at stoppe impulsiv og vanemæssig handling.
  • Strategier til effektiv kommunikation og konfliktløsning.
  • Metoder der sætter dig i kontakt med det ubevidste i form af drømme, meditative tilstande og brug af åndedrættet.

Alle disse teknikker sætter dig i kontakt med det som er helt unikt for dig. Så kan du blive den bedste version af dig selv og give det til verden, som kun du kan.

Kontakt mig for psykologisk behandling

Psykoterapi i en nøddeskal

De centrale spørgsmål vi undersøger i psykologisk behandling er således:

  • Hvad forsøger dine symptomer at fortælle dig?
  • Hvordan kan du oversætte dem til strategier og handlinger, der beriger dit liv?

Denne fælles udforskning af din nuværende livssituation udspringer fra a) dit intime kendskab og ekspertise i dit eget liv og din egen psyke og b) efterprøvet visdom og videnskabelig viden om psykiske fænomener og symptomers årsagssammenhænge c) metoder og øvelser der sætter dig i stand til at selv-regulere og skifte kurs.

Den terapeutiske proces kan nogenlunde afbilledes via følgende figur, omend det ikke altid er en direkte og lineær proces.

Viden
Forståelse af sindets natur og kilder til lidelsens oprindelse og ophør!

pil

Indsigt
Erkendelsen af hvordan forståelsen relaterer sig til egne levede udfordringer.

pil

Kompetence
Forståelse og teknikker er fuldt optaget i personligheden, som ændringer i tænkning og handling.

Du kan læse mere om forskellige lidelser, udviklingsmuligheder og fremgangsmåder på min Viden-side.

tilbud

Skal jeg hjælpe dig?

Ønsker du yderligere afklaring så book en uforpligtende snak på 20 minutter, hvor vi sammen finder ud af hvordan jeg kan hjælpe dig med netop din udfordring!

Send mig en mail Ring på 51 40 93 33