Personlig udvikling

Din personlighed er dit vigtigste instrument for den forskel du kan gøre i verden.

Lær simple metoder til at gøre op med ubevidste vaner og begrænsende selvforståelser!

Personlig udvikling?

Personlig udvikling er mange ting. Begrebet dækker både over den naturlige og spontane proces, samt de mere målrettede principper og teknikker du kan anvende for at forbedre dit liv.

Et udviklingsforløb hos mig består af teknikker, viden og visdom af både åndelig og videnskabelig psykologisk karakter.

Lev fra dit autentiske selv

Et udviklingsforløb er en dyb analyse af din måde at være i verden på. Det er en frisættende undersøgelse af det ubevidste omkring hvordan du begrænser dig selv. Det viser dig hidtil uerkendte styrker, resurser og kreativitet. Processen kan til tider være ubehagelig, da den nødvendigvis medfører en konfrontation med det som Jung kaldte ”skyggen”. Skyggen er kort fortalt de sider af os selv vi har svært ved at stå ved.

Med mod, direkte og ærlig selvkonfrontation kan du konvertere skyggen til vital og kreativ energi!

Læs mere
Book en uforpligtende snak på 51 40 93 33

Personlig udvikling:

Aktive og målrettede vs. Spontane

Udviklings- og forandringsprocesser er uundgåelige, men kan intensiveres, accelereres og målrettes!

På den ene side udvikler vi os spontant, uundgåeligt og kontinuerligt gennem livet. Vi lærer sprog, bliver gradvist bedre til at kommunikere, styre vores impulser, rationalisere, prioritere og planlægge mens vi modnes og tilpasser os de omstændigheder vi udsættes for.

På den anden side udsætter vi os bevidst, eller delvist bevidst, for situationer, der gør at vi lærer forskellige mentale færdigheder. Et simpelt eksempel er, at man kan lære evnen til at meditere, som giver adgang til indsigter, skærpede koncentrationsevner og måder at regulere sit nervesystem der ikke er medfødt.

Det er vigtigt, at man ikke ser den spontane dimension som værende uvæsentlig, doven eller uengageret.

Spontant skal forstås som, at det er en proces der nærmere ”sker for en”. Den starter ofte hos folk der allerede har udrettet meget i tilværelsen og står på tærsklen til at udvikle sit potentiale til hidtil ukendte højder. Med efterprøvede teknikker kan den spontane udvikling intensiveres og målrettes.

Så er du bedre klædt på til livets eventyr!

Aktiv udvikling

En aktiv udvikling er ikke noget man kan sælge. Den attitude er der, hvis den er der! Oftest findes den hos dig der er seriøs, ambitiøs og en smule kunstnerisk omkring det unikke livsaftryk, som kun du kan sætte på verden.

Den kan komme til udtryk på mange måder, som eksempelvis:

 • Du fornemmer, at det er muligt at lave grundlæggende forandringer i dit liv.
 • Du begynder at blive opmærksom på, at du befinder dig i de samme akavede situationer eller konflikter igen og igen.
 • At du handler efter de samme mønstre uden et anderledes resultat.
 • Du oplever et brændende ønske om at skubbe og udfordre dig selv for at vokse og lære.
 • At du inderst inde ved at det er muligt at opleve mere kærlighed, forbindelse i dine relationer, sindsro og meningsfuldhed i hverdagen.
 • Du ønsker at skærpe din koncentration, vedholdenhed og kapacitet for at rumme og udtrykke dine følelser og din kraft.
 • Du Fornemmer at du har et vigtigt bidrag.
 • Du oplever et kald mod livets eventyr, hvor du finder meningen med din unikke eksistens!

Det opleves som en tiltrækning mod at udvide sig og ekspandere.

En tavs men insisterende viden om, at der ”er noget mere” end det jeg lever lige nu.

En rungende intuition om at livet faktisk er et eventyr!

Jeg underviser i forskellige måder at træne sit krop-psyke system på:

 • Analyse og praksis i simple Buddhistiske forståelser af livet, lidelsen og frisættelsen herfra.
 • Meditation og mindfulness.
 • Jungiansk drømmeanalyse: Både fortolkning, men også teknikker så du kan huske mere og interagere direkte med dit drømmeunivers og bruge det målrettet via Lucide Drømme.
 • Struktureret brug af åndedrættet til at tilgå ændrede bevidsthedstilstande.
 • Specialiseret viden om Psykedeliske udviklingsprocesser og deres integration.

Spontan udvikling:

Livsprocessen der viser dig dit ypperste potentiale!

Carl Jung undersøgte og beskrev en unik personlig udviklingsproces han kaldte for “individueringsprocessen”. Det er en naturligt forekommende proces der frisætter dig fra fortidens begrænsninger. Den resner de selvforståelser og vaner, der nu forhindrer dig i at leve det liv det er meningen du skal leve!

Den Schweiziske Psykiater Carl Gustav Jung påkaldte verdens opmærksomhed på en proces der opstår hos en lille del af befolkningen, som han kaldte ”individuering”. Individueringsprocessen er en naturlig modningsproces, omend ikke alle når til, eller igennem den.

Individuering er kort fortalt:

Processen man gennemgår for at blive en unik personlighed og finder sit særlige bidrag til helheden.

Læs mere

Personlig udvikling

 • Livs-coaching
 • Udvikling af psykologiske færdigheder
 • Målrettet kontakt til det ubevidste

For et meningsfyldt, vitalt og eventyrligt liv!

Oftest er et forløb skruet sådan sammen, at der er en ugentlig session eller hver 14. dag i starten.

Processen indbefatter, at du selv lærer at fortolke og forstå dine drømme på en langt dybere og mere præcis og engageret måde end du før har oplevet. Du vil erkende at der er intelligens i dit ubevidste. En evig kilde til kreativitet og personlig fornyelse.

Kort sagt går du fra at være passivt og ubevidst indlejret i din udviklingsproces til at være engageret og målrettet i den – du bliver en reel medskaber af livets samlede kunstværk!

Selvom et individueringsforløb aldrig er fuldent, ser man ofte, at folk der har gennemlevet vigtige milepæle er dybt engagerede med omverden, enten i lokalsamfundet, på nationalt eller internationalt plan.

De udstråler er en ro, vitalitet og nysgerrighed i deres engagement med verden, mens de leverer deres unikke gave til resten af menneskeheden!

Book en uforpligtende samtale

Ønsker du yderligere afklaring så book en uforpligtende snak på 20 minutter, hvor vi sammen finder ud af hvordan jeg kan hjælpe dig med netop din udfordring! Ring på +45 51 40 93 33

Læs mere om mine priser og ydelser