Om Mig

“Det uundersøgte liv er ikke værd at leve” – Sokrates

Selvkundskab og personlig transformation er mere end akademisk teori. Min udspringer fra et levet, veludforsket og gennemarbejdet indre og ydre liv!

En kort biografi om min interesse i psykologi

Jeg blev interesseret i psykologi da jeg i mine unge år mellem 2004 og 2008 arbejdede i England i en multinational virksomhed.

Jeg blev fascineret af hvor stor forskel der kunne være på mennesker alt afhængig af hvilken kulturel baggrund de kom fra. Dette ledte mig naturligt ind på spørgsmålet ”hvorfor bliver mennesker som de gør?”

Der var en tydelig forskel i hvordan mine venner og kolleger reagerede på forskellige situationer. Og en væsentlig del af forklaringen kunne ofte findes i kulturelle traditioner, normer og det miljø man voksede op i.

Det var i samme periode at jeg blev grebet af meditation og drømmearbejde, som jeg har praktiseret og videreuddannet mig i de sidste 16 år. Jeg var og er til stadighed dybt passioneret omkring, hvordan man træner sindet så vi får mere kontrol over vores eget psykiske operativ system.

Jeg brænder for at videregive de metoder der giver maksimalt udbytte af de naturlige ændrede bevidsthedstilstande vi har til rådighed for et rigere, mere meningsfyldt liv. Det højner evnen til at rumme og elske sig selv, sine relationer og lokalfællesskab til fulde.

Min passion for arbejdet med mennesker finder jeg i min levede erfaring og uddannelse i de teknikker der beviser at det er muligt at frisætte sig fra mentale fængsler, kropslige spændinger og uhensigtsmæssige vaner!

Min rejse igennem psykologien har ikke været en dans på roser. Jeg har måtte rejse mig fra depression, afhængigheder, isolation, dårligt selvværd og udfordringer med at slappe af i relationer.

Den rejse har for det første vist mig værdien af de simple, men kraftfulde metoder jeg arbejder ud fra. Men jeg har også gjort mig nogle erfaringer, fejltagelser og misforståelser. I bagklogskabens klare lys er det tydeligt at, lidt simpel guidning og professionel ekspertise kunne have sparret mig for unødvendig smerte og lidelse.

Det er kombinationen af de efterprøvede teknikker og min overlevering af den levede erfaring, der skaber de helbredende og udviklende resultater i samtalerne.

I mit private virke nyder jeg længerevarende ophold i naturen, en fast meditationspraksis, filosofiske samtaler med mine venner og dem der står mit hjerte nært samt regelmæssig tid på golfbanen.

Det faktuelle

Uddannelse

Uddannet psykolog v. Aarhus Universitet – 2016

Kurser

  • Psykoterapeutisk behandling (generelt grundkursus) v. Mikael Kaster – 2016.
  • Kropsterapeutisk behandling (de-armering) v. Susanne Roursgaard – 2017.
  • Mindfulness v. Jacob Piet– 2017.
  • Narrativ Psykologisk Behandling v. Sara Svane – 2018.
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) v. Kognitiv Terapi Center Århus – 2021.
  • Organisationspsykologi v. Thomas Jønsson – 2021
  • Vipassana (Indsigts Meditation) v. Uffe Damborg – 2023.

Mine værdier

Autentisk kommunikation

Kontinuerlig udvikling af evnen til tydeligt at mærke hvad der er vigtigt og værdigt, uden at lade sig distrahere af tankemylder eller tvivl. Modet og viljen til at kommunikere dette så præcist som muligt i sprog, følelser og krop.

Rummelighed og acccept

Kontinuerlig udvikling af evnen til at være fuldt tilstede med egne og andres smertefulde tilstande. Nærvær uden at være bundet af vanemæssige og impulsive reaktioner herpå eller at trække sig fra kontakten til sig selv eller den anden.

Mod

Kultiveringen af viljen til, at handle i overensstemmelse med kærlighed, værdier og principper – også selvom der opstår modstand og frygt.

Respekt og ære

Løbende øget selvindsigt i egne behov, lyster og grænser samt respektfuld og selv-kærlig anerkendelse af disse i adfærd og handling. Nysgerrighed og anerkendelse af andres interesser, kommunikation og livsudtryk.

Ansvarlighed

At tage ejerskab for egne oplevelser og livsførelse! At hengive sig til det fælles bedste og viljen til at bidrage med ens eget unikke indspark.

tilbud

Skal jeg hjælpe dig?

Ønsker du yderligere afklaring så book en uforpligtende snak på 20 minutter, hvor vi sammen finder ud af hvordan jeg kan hjælpe dig med netop din udfordring!

Send mig en mail Ring på 51 40 93 33