Handelsbetingelser

Produkter og ydelser leveres af:

Psykolog Dennis Vestergaard

Rudevej 50, Saksild

8300 Odder

CVR: 38749463

Kontakt os på dennis.spang.vestergaard@proton.me eller 51 40 93 33.

Ydelser

Psykologsamtaler og andre tjenesteydelser leveres af Psykolog Dennis Vestergaards på:

  • Lokale 11 VitaPark 9, plan 3, 8300 Odder,
  • På forudaftalt lokation i naturen – bekræftes via email.
  • Eller som online sessioner.
  • Lokation efter særlig aftale bekræftet på email.

Aflysning af psykologsamtale

Aflysninger skal ske telefonisk på 51 40 93 33 til psykolog Dennis Vestergaard – senest dagen før samtalen kl. 09.00.

Ved for sen aflysning opkræves et gebyr, svarende til fuld pris for samtalen.

Betaling

Ydelser kan købes med kontanter eller via bankoverførsel senest på dagen for ydelsens levering eller efter særskilt aftale ved særlige lejligheder.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms på momspligtige varer og ydelser.

Levering af digitale produkter.

Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr på 100 kroner.

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på ydelser da ydelsen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Kunde- & Privatlivspolitik

Psykolog Dennis Vestergaard videresælger ikke personlige oplysninger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i kundekartoteket. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Psykolog Dennis Vestergaard, har jeg brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Registreringen af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Psykolog Dennis vestergaard og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger sikrer jeg, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Psykolog Dennis vestergaard har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Psykolog Dennis Vestergaard er: Dennis Spang Vestergaard

Som registreret hos Psykolog Dennis Vestergaard har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til dennis.spang.vestergaard@proton.me.

Journalføring i henhold til Psykologlovgivningen

Jeg er klar over, at jeg kan bede om aktindsigt, og jeg er bekendt med, at Dennis Vestergaard i
henhold til Psykologlovens Kapitel 1, § 6 er forpligtet til at opbevare min klientjournal i
mindst 5 år, gældende fra den sidste optegnelse i min journal.

Psykolog Dennis Vestergaard har tavshedspligt, dvs. at hun må ikke oplyse andre om, at jeg er eller
har været klient hos ham. Ej heller må han oplyse andre om indholdet af vores samtaler.
Han må dog tage min sag op til intern eller ekstern supervision, så længe hun anonymiserer
min identitet.

Jeg er bekendt med, at videregivelse af informationer til fx forsikringsselskab, læge eller
kommune altid kun kan foregå med skriftlig tilladelse, dvs. samtykke fra undertegnede.
Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger
af personfølsom karakter, jf. Persondataloven § 38.